kr per måned.ⓘ Med fellesutgifter menes her fellesutgifter til borettslag og sameier.
ⓘ Eksempler på faste og løpende utgifter er strøm, internett, mat og NRK-lisens. Utgifter som boliglån, husleie og bil er dekket av tidligere spørsmål.

ⓘ Det er best å avtale ulik eierandel på ting skriftlig. Det kan dere gjøre senere i dette skjemaet, og resultatet vil samles i et vedlegg. Ved senere anskaffelser av nye eiendeler med ulik eierandel, er det lurt å oppdatere dette vedlegget.ⓘ Det kan være lurt å ha en felles konto til betjening av felles utgifter.
ⓘ De fleste nordmenn har gjeld. For samboere med felles gjeld kan det være lurt å bli enige om hvordan nedbetalingen skal fordeles. Det kan også være lurt å slå fast at hver av dere er ansvarlige for deres egen gjeld, slik at det ikke blir noen misforståelser om dette senere. Utgangspunktet er at hver av dere er ansvarlig for egen gjeld, og at dere sammen er ansvarlige for felles gjeld.ⓘ Det er vanlig å bli enige om når avtalen opphører. Husk at det dere har avtalt om fordeling av det dere eier sammen gjelder inntil delingen har funnet sted, selv om avtalen har opphørt.

ⓘ Det beste er om dere sammen blir enige om fordeling av felles eiendeler ved samlivsbrudd. Det dere velger her bestemmer hvordan eiendeler skal fordeles hvis dere ikke blir enige. Ting dere eier alene skal ikke fordeles etter valgene dere setter her, de beholder dere selv.

ⓘ Med eierbrøken menes her hvor mye hver av dere eier av en gjenstand. Målet er at hver av dere skal sitte igjen med verdier tilsvarende deres rettmessige andel av det dere eier sammen.

ⓘ Med vitner menes personer som bekrefter at det er dere som har signert samboeravtalen. Det er ikke krav om vitner, men noen velger allikevel å ha det i tilfelle det skulle bli tvil ved en senere anledning.


ⓘ Det er lurt å ha avklart hvem som eier gjenstander av en viss verdi (både i penger og affeksjonsverdi). Dette kan være både ting dere eier alene og ting dere eier sammen. Med eierbrøk mener vi hvor mye hver av dere eier hver gjenstand.

, født og , født .


.ⓘ Pass på å bare trykke en gang på betalingsknappen. Flere trykk raskt etter hverandre kan resultere i at du blir belastet to ganger.
Hurra