Ditt personvern

Det kan oppleves sensitivt å fortelle om hvordan dere som samboere ønsker å ha det i gode og vanskelige tider. Law Tech Factory er ikke underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som din kommunikasjon med en advokat. Vi tar imidlertid ditt personvern på alvor og er åpne om hva som skjer med din informasjon.

 
 

Informasjonen vi samler

Vi behandler dine personopplysninger for å levere tjenester. Opplysningene vi samler kan bli delt med selskaper som er tilknyttet Law Tech Factory med det avgrensete formålet å gjøre produkter og tjenester tilgjengelig for dere. Det betyr at din informasjon kan bli behandlet på f.eks. servere vi leier eller av leverandørere vi bruker for å levere digitale produkter til deg. Dette inkluderer Stripe, som håndterer betalingstransaksjoner for Law Tech Factory. For mer om hvordan Stripe håndterer dine opplysninger, vennligst se Stripes egen personvernerklæring (på engelsk). 


Informasjonen vi lagrer

Vi behandler ditt navn, adresse, e-postadresse og annen personlig informasjon du gir til Law Tech Factory i henhold til gjeldende personopplysningslov. Opplysninger vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med lagringen. Når du har laget en kontrakt, sendes den direkte til deg med blindkopi til vårt arkiv. Dersom du mot formodning ikke skulle ha mottatt kontrakten i løpet av rimelig tid, ber vi om at du kontakter oss. Lagringen sørger for at vi lettere kan undersøke hva som har skjedd. Hvis vi ikke har hørt noe ifra deg i løpet av 10 dager, sletter vi kontrakten deres fra arkivet med mindre du ber oss om noe annet. 


3,0.png

Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger som Law Tech Factory har lagret. Dersom opplysningene skulle være feilaktige, ufullstendige eller irrelevante har du anledning til å kreve at opplysningene slettes eller rettes. Du kan når som helst be oss om å slette opplysningene knyttet til deg som bruker, med mindre det er lovpålagt for oss å midlertidig oppbevare dine opplysninger (for eksempel dersom regnskapslovgivningen krever at visse opplysninger oppbevares i en viss tid).

Vi oppfordrer alle som ønsker innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg til å kontakte oss. Dersom du har ytterligere spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger, oppfordrer vi deg til å kontakte oss