Law Tech Factory ble grunnlagt i 2017 med støtte fra Forskningsrådet og er et av Norges første law tech selskaper.

 

Law Tech Factory utvikler tjenester innen kunstig intelligens og jus. Vi er ikke et advokatfirma, men ønsker å bruke vår interesse for jus til å utvikle ny programvare. Målet er at både jurister og folk flest kan bruke våre verktøy til å løse juridiske utfordringer i hverdagen. Vi er basert på StartupLab i Oslo, der vi har vært medlemmer siden april 2017.

I juli 2017 mottok Law Tech Factory støtte fra Forskningsrådet for å bidra til å styrke kulturen for innovasjon i universitets- og høyskolesektoren og for å få flere kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge. Selskapet er faglig forankret ved Universitetet i Oslo, der vi har mentorer fra Senter for rettsinformatikk ved Institutt for privatrett, og Senter for entreprenørskap og Språkteknologigruppen ved Institutt for informatikk.