Våre betingelser og vilkår

 

Velkommen

 1. Takk for at du bruker våre tjenester og produkter (“tjenestene”). Disse leveres av Law Tech Factory AS, med forretningsadresse Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Norge. Ved å bruke tjenestene våre samtykker du i de følgende vilkår. Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene nøye.
   
 2. Tjenestene er svært varierte og ytterligere vilkår eller krav (herunder alderskrav) kan gjelde for enkelte tjenester. Dersom ytterligere vilkår gjøres tilgjengelig sammen med de aktuelle tjenestene, blir disse vilkårene en del av avtalen med oss, dersom du tar i bruk disse tjenestene.

Ikke et advokatfirma

 1. Law Tech Factory AS er et selskap med organisasjonsnummer 919.188.758 innen bransjen internettdesign og programmeringstjenester. Selskapets virksomhet er å utvikle teknologi innen jus og kunstig intelligens, og annet som naturlig faller sammen med dette. Tjenestene gir brukere muligheten til å lage samboerkontrakter gjennom å presentere ulike temaer og spørsmål som mange samboere velger å ta stilling til i en samboerkontrakt. For at brukeren skal ha bedre forutsetninger for å ta gode valg, gjør vi tilgjengelig informasjon av juridisk art på våre nettsider www.lawtechfactory.com.
   
 2. Law Tech Factory AS er imidlertid ikke et advokatfirma eller en rettshjelpsvirksomhet. Tjenesten er ikke ment som et alternativ til bruk av advokat eller en rettshjelper. Vi formidler ikke advokattjenester, gir ikke juridiske råd og deltar ikke i noen juridisk representasjon. Vi kvalitetssikrer ikke valgene dere tar eller informasjonen dere gir oss, og gjør ingen vurderinger eller trekker noen konklusjoner basert på deres valg på nettsiden. Vi har ingen forutsetninger for å vite om tjenesten på det nåværende tidspunkt er det mest relevante for deres situasjon eller om tjenesten dekker deres behov for informasjon av juridisk art. Bruk av tjenesten innebærer ikke at det blir etablert et advokat-klientforhold mellom deg og Law Tech Factory AS. Kommunikasjonen med selskapet er sådan ikke underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som din kommunikasjon med en rettshjelper. Vi verdsetter imidlertid ditt personvern og viser til vår personvernserklæring.

 


 1. Hvis det har skjedd en feil ved betalingen eller dere ikke har mottatt kontrakten som avtalt, vennligst kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema. Vi tar henvendelser om teknisk feil eller glipp fra vår side svært alvorlig og skal gjøre vårt beste for å skape en sømløs brukeropplevelse. 
   
 2. Law Tech Factory ønsker å lage en tjeneste tilpasset deres behov. Dersom dere har forslag til måter vi kan forbedre tjenesten eller ønsker å rapportere om feil som påvirker deres brukeropplevelse, vennligst kontakt oss via vårt kontaktskjema. Vi ønsker selvfølgelig også å høre fra dere dersom dere hadde en god opplevelse - vi setter pris på både ris og ros!

 

Teknisk feil


 1. Hvis du ønsker å kjøpe et produkt som er tilgjengeliggjort gjennom din bruk av tjenesten, regnes det som en bindende kontrakt mellom deg og Law Tech Factory AS, gjeldene så snart din betaling er registrert.
   
 2. Hvis du ønsker å kjøpe et produkt som er tilgjengeliggjort gjennom din bruk av tjenesten, kan du bli spurt om å gi oss informasjon som er relevant til ditt kjøp. Eksempelvis kan vi be deg om å gi oss kredittkortnummer, kortets utløpsdato og hvilken e-post produktet sendes til.
   
 3. Ved å gi oss din kredittkortinformasjon, gir du selskapet rett til å videreformidle din informasjon til en tredjepart - betalingsløsningen Stripe - med det formål å gjennomføre betaling for kjøpet av et utkast til kontrakten du lagde.
   
 4. Alle priser er i norske kroner og inkluderer merverdiavgift og øvrige avgifter. Beløpet vil bli trukket fra ditt kredittkort samme dag. Registrert betaling er en forutsetning for at kontrakten blir kompilert (sammenstilt) og sendt til din e-post. Vi aksepterer betaling via debet- og kredittkort. Dersom din egen kortutsteder krever ytterligere gebyrer, betaler du selv for disse.
   
 5. Ved gjennomført betaling kompilerer (sammenstilles) en kontrakt som blir sendt til din e-post. Du er ansvarlig for å gi oss riktig e-postadresse. Vi minner om at vi trenger riktig e-postadresse for å ivareta dine personopplysninger og hindre at sensitiv informasjon blir sendt til feil mottaker.
   
 6. Ved å legge inn betalingsinformasjon og betale for tjenesten samtykker du til at samboeravtalen leveres umiddelbart etter bestilling. Angreretten bortfaller når Law Tech Factory AS har levert samboeravtalen til din e-postadresse.
   
 7. Vi er ansvarlig for å levere det digitale produktet du har bestilt til den e-postadressen du har gitt oss innen kort tid uten merkostnader. Dersom du ikke mottar produktet innen fire dager etter at betaling er registrert, vil du kunne motta refusjon av beløpet du har betalt for tjenesten.
   
 8. Selskapet er ikke ansvarlig for forsinket eller uteblitt levering som skyldes deg, som for eksempel at du har gitt oss feil e-postadresse. Det er ditt ansvar å kontrollere at du har mottatt det produktet du har bestilt og du har ingen rett til å reklamere dersom du ikke sier ifra til oss om uteblitt levering uten unødig opphold og senest innen 14 dager.

Kjøp


 1. Når du besøker nettsiden vår kan du bruke og dra nytta av tjenestene som Law Tech FactoryAS tilbyr i overensstemmelse med vilkårene. Du har imidlertid ikke anledning til å kopiere, endre, distribuere, selge eller leie ut deler av Tjenestene eller programvare som inngår i disse.

Øvrig bruk


 1. Vi endrer og forbedrer tjenestene hele tiden. Vi forbeholder oss retten til å legge til eller fjerne funksjoner, endre pris og informasjon, eller suspendere eller stoppe tjenesten i sin helhet. Du kan når som helst slutte å bruke tjenestene.

Endringer


 1. Law Tech Factory AS tilbyr tjenestene med et kommersielt formål og håper at de imøtekommer dine behov for nettbaserte hjelpemidler til å hjelpe deg lage dine egne kontrakter.
   
 2. Med mindre det er uttrykkelig angitt gir Law Tech Factory AS imidlertid ingen spesifikke løfter når det gjelder bruk av tjenestene. Eksempelvis gir vi ingen løfter når det gjelder innholdet eller funksjonene i tjenesten, eller at tjenestene er pålitelig, tilgjengelig eller dekker dine behov.
   
 3. Ved å legge inn betalingsinformasjon og betale for tjenesten samtykker du til at samboeravtalen leveres umiddelbart etter bestilling. Angreretten bortfaller når Law Tech Factory AS har levert samboeravtalen til din e-postadresse.

Garantier


 1. Tjenesten brukes på eget ansvar. Tjenesten er et tilbud fra Law Tech Factory AS “som den er”. Produktet brukes, herunder printes, signeres og/eller endres, på eget ansvar. Selskapet er ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekt eller data, økonomiske tap, indirekte eller spesielle tap. I den grad loven tillater det skal totalansvaret for selskapet når det gjelder krav i henhold til disse vilkårene, være øvrig begrenset til beløpet du betalte for tjenesten.
   
 2. I den grad loven tillater det aksepterer du å holde Law Tech Factory AS og dets ledere, agenter eller ansatte fri fra og mot alle rettskrav, søksmål eller rettsforfølgelser som oppstår knyttet til bruk av tjenesten eller brudd på disse vilkårene, herunder ansvar eller kostnader som oppstår fra krav, tap, skader, rettskrav, kjennelser, kostnader i forbindelse med rettssaker og advokatsalærer.

Ansvar


Om vilkårene

 

 1. Vilkårene og personvernserklæringen oppdateres jevnlig i tråd med gjeldende lovverk og utviklingen av tjenesten. Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene før du tar i bruk tjenesten. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft og gjelder fra og med tidligst to uker etter at de er lagt ut, med mindre noe annet er spesifisert. Endringer i funksjoner i tjenesten eller endringer som er gjort av juridiske årsaker, trer imidlertid i kraft umiddelbart.
   
 2. Dersom du ikke godtar vilkårene for tjenesten, kan du ikke bruke tjenesten.
   
 3. Vilkårene omfatter forholdet mellom Law Tech Factory AS og deg. Vilkårene gir ingen rettigheter til tredjeparter.
   
 4. Hvis enkelte deler av vilkårene ikke lenger kan håndheves, påvirker ikke det resten av vilkårene.
   
 5. Du finner informasjon om hvordan du kommer i kontakt med Law Tech Factory AS på våre kontaktsider.